Ca urmare a instituirii starii de alerta epidemiologies la nivel national, avand in vedere instructiunile Ministerului Sanatatii piiblicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 15/5.01.2023, conducerea Spitalului Municipal Vatra Dornei a decis limitarea programului de acces al vizitaiorilor pacientilor internati in spital astfel:

 • De luni pana vineri interval orar 12 -14   
 • In zilele de sambata si duminica interval orar 10-14
 • Durata vizitei este Iimitata la 15 minute; 1 vizitator per salon.

 Nu este permis accesul vizitatorilor:

 • care prezinta semne clinice de infectii acute;
 • aflati in stare de ebrietate sau aflati sub influenza unor substante halucinogene

 Vizitatorii au urmatoarele obligatii:

 • sa poarte echipament de protectie adaptat in functie de gradul de rise al sectiei
 • sa respecte instructiunile personalului unitatii sanitare privind masurile interne de prevenire a transmiterii infectiilor;
 • vizitatorii vor purta imbracaminte decenta. nu se vor aseza pe patul pacientului, nu vor aseza haine, genti pe pat:
 • pe timpul vizitei, vizitatorii trebuie sa aiba un comportament cuviincios in relatiile cu personalul si cu ceilalti pacienti;
 • este interzisa introducerea de bauturi alcoolice in spital. droguri, arme sau alte instrumente ce pot afecta integritatea fizica si psihica a pacientilor si personalului unitatii; fumatul este interzis in spital;
 • este interzisa folosirea camerei foto a telefonului mobil sau alte aparate de inregistrat sau fotografiat;
 • este interzisa depla^area in locuri cu Acces Restrictionat;

*Orice nerespectare a celor mentionate duce dupa sine intreruperea sau interzicerea vizitei pentru vizitatorul care nu respecta regulile!

Conducerea Spitalului