Nr. Crt.

Cod identificare candidat

FUNCŢIA PENTRU CARE SUSŢINE EXAMINAREA

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT SUSŢINERE PROIECT

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

1

9565

director financiar contabil

9,25

9,33

9,75

9.44

PROMOVAT