A N U N Ţ

     În urma examenului  din data de 08.09.2022 de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a economistului I din cadrul Biroului RUNOS ,a economistului I din cadrul Biroului financiar contabilitate și a referentului de specialitate II din cadrul Biroului AAT s-au consemnat următoarele rezultate

Nr.

crt.

COD IDENTIFICARE  CANDIDAT

Postul pentru care sustine examenul

Media în urma susţinerii probei  scrise

Rezultat  examen

1

7212

economist IA – Birou RUNOS

80 puncte

PROMOVAT

2

7210

economist IA- Birou financiar contabilitate

90 puncte

PROMOVAT

3

7211

referent de specialitate I – Birou AAT

85 puncte

PROMOVAT