ANUNȚ

            Pentru susținerea probei scrise, candidații pentru examenul/concursul din data de 20.07.2022  sunt așteptați la sediul Școlii Gimnaziale nr. 4 Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu , nr.50

            Celelalte informații care au fost comunicate rămân neschimbate

 

Secretar comisii