A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului/examenului din data de 11.01.2022 ,comisiile s-au întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr. 118 din 04.01.2022  următoarele:

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE

POSTUL PENTRU CARE A FOST DEPUS DOSARUL

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

1

11264

inginer tehnic/compartiment de specialitate

ADMIS

2

11684

#

ADMIS

3

11622

asistent medical generalist/secția medicină internă

ADMIS

4

11518

#

ADMIS

5

11283

#

ADMIS

6

11282

îngrijitoare de curățenie /secția medicină internă

ADMIS

7

11484

#

ADMIS

8

11510

#

ADMIS

9

11512

infirmieră/secția obsetrică ginecologie

ADMIS

10

11736

îngrijitoare de curățenie /secția obsetrică ginecologie

ADMIS

 

Întocmit,

Secretar comisii concurs