APROBAT

                                                                                                      CONSILIU DE ADMINISTRATIE

 

  

         

PLAN  STRATEGIC  DE  DEZVOLTARE

A  SPITALULUI  MUNICIPAL  VATRA  DORNEI

2014 -2019

          

MISIUNEA

Misiunea Spitalului Municipal  Vatra  Dornei este aceea de a îmbunătaţi sănătatea comunităţii din arealul pe care-l deserveşte şi de a excela la capitolul calitatea serviciilor furnizate pacienţilor.  
       Spitalul Municipal  Vatra  Dornei în colaborare cu entitatile medicale de prestigiu din ţară , cauta soluţii concrete pentru educarea continua a personalului medical, precum si  asigurarea unui mediu optim pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului medical din punctul de vedere al prevenţiei, diagnosticării şi tratamentului. De asemenea se urmareste:

      -garantarea calitatii si sigurantei actului medical

      -asigurarea accesibilitatii la servicii

      -respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse

      -aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor

      -transparenta decizionala

 

VIZIUNEA

Viziunea conducerii SpitaluluiMunicipal Vatra  Dornei este de a construi imaginea unui unitati  medicale de prestigiu, reprezentativ  si  atractiv pentru zona Bazinului  Dornelor.

 

SCOPUL ECHIPEI MANAGERIALE

          Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitara de specialitate din acest areal, preocuparile se axeaza pe:

·     Cresterea calitatii serviciilor medicale furnizate pacientilor

·   Desfasurarea de activitatii stiintifice si de dezvoltare a cunostintelor medicale ale personalului

·    Dezvoltarea unei infrastructuri si a unui mediu de asistenta medicala de calitate

·    Creerea unui mediu optim pentru dezvoltarea profesionala a angajatilor

·    Dezvoltarea unui proces de feedback cu pacientii si cresterea  nivelului de satisfactie al acestora- respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populatiei;

 

  Astfel, asigurăm condiţiile necesare atingerii obiectivelor prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management propriu. Suntem convinşi că principiile noastre teoretice şi practice referitoare la aceste aspecte contribuie la sporirea încrederii pacientilor faţă de serviciile noastre, ceea ce de fapt constituie sursa succesului nostru.

     Personalul nostru de la toate nivelurile reprezintă esenţa spitalului şi de aceea ne asigurăm să menţinem un mediu optim care să permită fiecărui angajat să îşi pună în valoare şi să îşi dezvolte cunoştinţele, experienţa şi abilităţile personale, înţelegând şi respectând cerinţele sistemului de management.

 

Conducerea îşi asumă răspunderea comunicării acestei politici în cadrul spitalului, precum şi analizării ei periodice, pentru a fi în mod continuu adecvată scopului.

 

          Spitalul  Vatra  Dornei este situat  intr-un  bazin  geografic  depresionar,  inconjurat de  pasuri  montane de  altitudine  spre Bistrita , Maramures si Suceava. Accesibilitatea prin aceste trecatori este dificila si  uneori  intrerupta in  sezonul  de  iarna . Functional , ofera  sevicii medicale de  urgenta si pentru afectiuni  cronice  punand  la  dispozitie 190  de  paturi  unei populatii  de  peste 42000 de  locuitori,  pe un  areal  geografic cu  un  diametru de  cca, 100 de  Km ( de la  com. Carlibaba pana la limita  judetului Neamt) In acelasi  timp  asigura asistenta  spitaliceasca pacientilor Statiunii Balneare precum  si  turistilor de  vara - iarna  care  uneori dubleaza  populatia orasului  Vatra  Dornei . Organizatoric Spitalul  functioneaza in  3 corpuri de cladiri cu  o  vechime apreciabila .  Corpul  central , intr-o  cladire cu  o  vechime  de  108 ani  , sectia  Obstetrica – ginecologie  intr-o  cladire  de  aproape  100 de  ani, iar  sectia  de  Boli infectioase intr-un  imobil retrocedat , apartinand Arhiepiscopiei Bucovinei , ceea ce-i  confera  un  viitor  incert .

 

STRUCTURA  UNITATII

        

Capacitatea  spitalului este   de  183 paturi spitalizare  continua  , 25  paturi de  zi , impartite  intre  cele  5  sectii  ale  unitatii  dupa  cum  urmeaza : interne - 75 de paturi din  care  15  de  neurologie ; chirurgie – 30  de paturi  din  care  5 pentru  compartimentul  de  ATI  si  5  pentru  compartimentul  ORL , 4 ortopedie ; compartiment pediatrie -18  de paturi ;  obstetrica-ginecologie – 30 de paturi  din  care  5  ale  compartimentului de  neonatalogie  si sectia  de  boli  infectioase  cu  30  de paturi . Mai  avem  la  dispozitia  pacientilor  un  numar paturi  de  10  paturi  pentru  insotitori .  In afara  de  acestea   mai  functioneaza  un  laborator  de  analize  medicale , un  laborator  de  radiologie ,precum  si  unul  de  ecografie  urmand  ca  in  viitorul  imediat  sa  intre  in  functie  comuterul  tomograf. Activitatile  conexe  sunt  reprezentate  de  un  bloc  alimentar  si  de o  spalatorie  proprie .

 

RESURSE  UMANE

              

Numarul  total  de personal  angajat  al  spitalului este  de   199  de persoane .  Din care:  medici  30 (cu  rezidenti +  transferuri) ;  alt  personal  superior  2 ; asistenti  76 ;  auxiliar  58 . 

Personalul medico-sanitar reprezinta  53%  din  total  angajati , iar personalul  cu studii superioare 17%.

In  ceea  ce priveste  calitatea  pregatirii  profesionale  se poate  spune ca  ne situam  la  cote  onorante . Ponderea  medicilor   primari ,  specialisti ,  a  asistentilor  principali  este  mare , in  timp  ce pregatirea  profesionala  continua  se  face  cu  regularitate  prin  frecventarea  cursurilor , simpozioanelor si intilnirilor  profesionale.

 

SITUATIA  DOTARILOR

            

Unitatea  este  dotata  cu  doua  aparate  de  radiologie, din care  unul  cu  lant  TV , un  ecograf  performant  la comparimentul de  imagistica echipamente  de  resuscitare,  echipament  complet  de sala  de operatie( partial  uzat  moral) , urmand  ca  in  semestrul  II  2015 sa  fie  instalat  un  computer tomograf .Laboratorul  de analize  medicale  functioneaza   cu  echipamente  performante urmand  ca  ulterior  sa-l  aducem la  standardele  de  acreditare . Spalatoria  este  dotata  cu  masini  de spalat profesionale, uscatoare de  mare  capacitate si poseda circuite  functionale  conforme .Blocul  alimentar  functioneaza  la  demisol fiind  organizat ca  spatii  distincte  si  circuite  functionale  conforme,  pentru  a  corespunde  reglemantarilor  actuale.

 

 

ANALIZA    SWOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MEDIUL

   INTERN

PUNCTE   TARI

PUNCTE  SLABE

-         Cea mai importanta institutie in asigurarea asistentei medicale pentru locuitorii municipiului Vatra Dornei , orasului Brosteni , comunele din Bazinul Dornelor si a turistilor ,

-         laborator  de  radiologie  cu lant TV

-         ecografie  performanta

-         personal  medico-sanitar inalt  calificat si  bine  instruit cu disponibilitate in acordarea ingrijirilor medicale,

-         conditii  de  cazare bune(  incalzire  centrala si  apa  calda, partial  saloane dotate  cu  grup  sanitar propriu )

-         adresabilitate   buna,

-         rata  de ocupare  a  parurilor  buna,

-         lipsa datoriilor ,

-         implementarea unui sistem informatic integrat,

-         respectarea drepturilor pacientului si utilizarea eficienta a medicatiei ,

-         facilitati de acces pentru persoanele cu dizabilitati,

-         disponibilitatea autoritatilor locale in sprijinirea spitalului .

-   structura organizatorica care nu acopera toate nevoile de servicii medicale ale populatiei ,

-   fondurile  banesti  insuficiente – finantare slaba alocata sanatatii , sume mici allocate de la Bugetul local precum si lipsa finantarii de la bugetul de stat – necesara pentru investitii ,

-  dotarile  cu  echipamente  specifice  inca  insuficienta si existenta in unele sectii de echipamente depasite fizic si moral ,

-  lipsa aparaturii de inalta performanta ( CT , RMN ),

-  personal insuficient , sub normativul de personal , in special lipsa  unor  medici  specialisti  pe  anumite  domenii

- cladiri vechi in sistem pavilionar , care nu corespund noilor cerinte privind circuitele in spital. Cladirea Sectiei de Boli Infectioase nu apartine spitalului ,

-  instabilitatea economica si lipsa unei legislatii stabile si coerente in domeniu.

 

 

 

 

  MEDIUL

  EXTERN

OPORTUNITATI

AMENINTARI

-         posibilitatea accesarii de fonduri europene nerambursabile,

-         posibilitatea atragerii de fonduri de la Bugetul de Stat si Bugetul Local si din donatii/sponsorizari

-         parteneriate cu autoritati si ONG-uri

-         posibilitatea dezvoltarii ambulatoriului de specialitate pentru a oferi servicii integrate pacientilor si finantare suplimentara ,

-         pozitia  geografica , in  centrul  unei  suprafete  cu  diametrul  de  cca  100 Km

-         statiune  turistica – dezvoltarea turismului medical ,

-         realizarea unei reforme reale in sanatate si cresterea finantarii allocate.

- concurenta puternica din partea Centrelor din Iasi , Cluj , Targu Mures unde functioneaza numeroase spitale publice cat si din sistemul privat ,

- situatia defavorabila socio – economica a populatiei din zona ,

- continuarea subfinantarii sistemului de sanatate ,

- cresterea cheltuielilor cu  utilitatile (incalzire ,apa ),   - migrarea puternica a specialistilor – medici si asistenti catre alte tari din Uniunea Europeana care au un sistem de sanatate bine pus la punct si unde sunt remunerati superior .

 

 

OBIECTIVE  PE  TERMEN  SCURT(LUNI –AN) :

 

 1.organizarea CPU :

-   teremen de finalizare : semestrul II  2015

-   responsabil : Comitetul Director

-   indicator de evaluare : procent incinte construite din totalul prevazut : 100%

-   resurse/previziuni bugetare : MS

-   monitorizare : semestrial

 

  2.infiintarea  unui ambulatoriu  integrat  cu  minimum  patru  cabinete  in  structura :

-   teremen de finalizare : trim  IV  2015

-   responsabil : Comitet Director

-   indicator de evaluare : procent incinte construite din totalul prevazut : 100%

-   resurse/previziuni bugetare : MS

-   monitorizare : semestrial

 

3.intocmirea  documentatiei  de  accesare a  fondurilor   europene  pentru  extinderea  spitalului si modernizarea  sectiilor  prin  dotari  cu  echipamente  medicale :

-   teremen de finalizare : trim. III  - IV  2015

-   responsabil : Comitet Director

-   indicator de evaluare : procent incinte construite din totalul prevazut : 100%

-   resurse/previziuni bugetare :

-   monitorizare : semestrial

 

     4.obtinerea  cerificatului  de  acreditare  a  spitalului :

-  termen de finalizare : trim.  IV  2015

-  responsabil : Comitet Director  , Comisia de acreditare CONAS

-  indicator de evaluare : gradul de acreditare obtinut

-  resurse/previziuni bugetare : proprii + Consiliul Local : 500000 RON

-  monitorizare : semestrial

 

      5.campanie  de  angajare  medici pe  specialitatile  :

   -  termen de finalizare : trim  III  -  IV  2015

-  responsabil : Manager , Director Medical , Sef RUNOS , Consiliu Medical , Compartiment Juridic

-  indicator de evaluare : -nr. de posturi vacantate ocupate cu personal              de specialitate

                                         -nr. de personal pensionabil in urmatorii 5 ani

                                         -nr. de posturi scoase la examenul de rezidentiat                     

-   resurse/previziuni bugetare : proprii+ Consiliul Local

-   monitorizare : anual

 

      6.preocuparea  in  ceea  ce  priveste  pregatirea  profesionala continua  prin  cursuri  la  nivel  local , cursuri  prin  organizatiile  profesionale , trimiterea  la  cursuri platite  de  spital  organizate  de  entitati  specializate  si  agreate  de MS  :

-   termen de finalizare : permanent

-   responsabil : Director Medical ,Sef RUNOS , Sefi sectii si compartimente

-   indicator de evaluare : procent personal instruit : 100%

-   resurse/previziuni bugetare : proprii , 4800 RON

-   monitorizare : semestrial

 

  7.masurarea gradului de satisfactie al pacientului si propuneri de imbunatatire a activitatii medicale rezultate in urma prelucrarii chestionarelor 

-  termen de finalizare : permanent

-  responsabil : Comitet Director

-  indicator de evaluare : procentul de chestionare evaluate din totalul de chestionare transmise : 100%

-  resurse/previziuni bugetare : proprii , 300 RON

-  monitorizare : trimestrial

 

     8.evaluarea personalului medical si nemedical :

    -  termen de finalizare : permanent

 -  responsabil : Comitet Director , Sef RUNOS , Sefi sectie si compartimente

 -  indicator de evaluare : procent personal evaluat : 100%

 -  resurse/previziuni bugetare : proprii , 100 RON

 -  monitorizare : anual

 

  9.masurarea gradului de satisfactie al angajatului si propuneri de imbunatatire a activitatii spitalului rezultate in urma prelucrarii chestionarelor

     -  termen de finalizare : permanent

  -  responsabil : Director Medical , Sef RUNOS

  -  indicator de evaluare : procentul de chestionare evaluate din totalul de chestionare transmise : 100%

  -  resurse/previziuni bugetare : proprii , 300 RON

  -  monitorizare : anual

 

     10.nr. reclamatii de la pacienti :

     - termen de finalizare : permanent

  - responsabil : Director medical , Compartiment Juridic

  - indicator de evaluare : 0 reclamatii

  - resurse/previziuni bugetare : proprii , 150 RON

  - monitorizare : semestrial

 

11.mentinerea manangementului calitatii in spital conform certificarii ISO 9001/2008

      - termen de finalizare : permanent

   - responsabil : Comitet Director , Birou managementul calitatii , Sefi sectie si compartimente

   - indicator de evaluare : mentinerea certificarii ISO 9001/2008

   - resurse/previziuni bugetare : proprii

   - monitorizare : semestrial

 

  12.reducerea si prevenirea IN prin aplicarea planurilor anuale

      - termen de finalizare : permanent

   - responsabil : Director Medical , CPCIN

   - indicator de evaluare : 100 %

   - resurse/previziuni bugetare : proprii , 48179,9  RON

   - monitorizare : semestrial

 

  13.realizarea indicatorilor de performanta privind serviciile medicale prestate :    

      - termen de finalizare : permanent

      - responsabil : Comitet Director , Sefi sectie si compartimente

      - indicator de evaluare : 90%

      - resurse/previziuni bugetare : proprii , contract CAS

      - monitorizare : trimestrial

 

OBIECTIVE  PE  TERMEN  MEDIU(1-3 ANI) :

 

 1.parteneriate cu diferite organizatii  guvernamentale  si  neguvernamentale  care  pot  contribui la  dezvoltarea  unitatii noastre :

  - termen de finalizare : semestrul  I  2016

     - responsabil : Manager

     - indicator de evaluare : nr.parteneriate

     - resurse/previziuni bugetare : proprii

     - monitorizare : semestrial

 

     2.relocarea  arhivei  spitalului intr-un  loc  nou  mai  adecvat  scopului 

  - termen de finalizare : semestrul  I  2016

     - responsabil : Comitet director

     - indicator de evaluare : 100%

     - resurse/previziuni bugetare : proprii

     - monitorizare : semestrial

 

      3.dezvoltarea  ambulatoriului  de  specialitate  in  ceea  ce  priveste spatiile  precum  si  dotarile  specifice  :

  - termen de finalizare : semestrul  II  2017

     - responsabil : Comitet director

     - indicator de evaluare : 100%

     - resurse/previziuni bugetare : Consiliul Local , MS

     - monitorizare : semestrial

 

       4.crearea de  compartimente noi  in  specialitatile  care  lipsesc in  spitalul nostru ( ex. dermatologie  , diabet , psihiatrie , etc.) pentru  a  creste  adresabilitatea  generala  :

  - termen de finalizare : semestrul  II  2017

     - responsabil : Comitet director

     - indicator de evaluare : 100%

     - resurse/previziuni bugetare : Consiliul Local , MS

     - monitorizare : semestrial

 

5.acreditarea  RENAR  a laboratorului  de  analize  medicale  :

  - termen de finalizare : semestrul  II  2017

     - responsabil : Comitet director , Medic sef laborator

     - indicator de evaluare : certificarea acreditarii

     - resurse/previziuni bugetare : proprii

     - monitorizare : semestrial

 

6.demararea  lucrarilor de  extindere  a  spitalului si  modernizarea  sectiilor :

  - termen de finalizare : semestrul  II  2017

     - responsabil : Comitet director

     - indicator de evaluare : procent incinte construite din totalul prevazut

     - resurse/previziuni bugetare : fonduri UE

     - monitorizare : semestrial

 

7.infiintarea  unui  serviciu de  tratament (ingrijiri) la  domiciliu :

  - termen de finalizare : semestrul  II  2017

     - responsabil : Comitet director

     - indicator de evaluare : procent incinte construite din totalul prevazut

     - resurse/previziuni bugetare : Consiliul Local , MS

     - monitorizare : semestrial

 

        8.amenajare locatie post  de  paza (ghereta cu bariera , la poarta unitatii), parcare , spatii  verzi si locuri de odihna la  pavilionul  central, precum si OBG. 

      - termen de finalizare : semestrul  II  2017

   - responsabil : Comitet director , Sef serviciu administrativ 

   - indicator de evaluare : 100%

   - resurse/previziuni bugetare : proprii+ Consiliul Local : 450 000 RON

   - monitorizare : semestrial

 

OBIECTIVE  PE  TERMEN  LUNG(PESTE  3  ANI) :

 

1.organizarea  unei  sectii (compartiment ) de  ingrijiri  paliative  :

      - termen de finalizare : semestrul  I  2017

   - responsabil : Comitet Director

   - indicator de evaluare : calitatea executiei

   - resurse/previziuni bugetare :proprii , Consiliul Local , MS

   - monitorizare : semestrial

 

2.darea  in  folosinta  a  aripii noi  a  Spitalului  Vatra  Dornei  : 

      - termen de finalizare : semestrul  II  2019

   - responsabil : Comitet Director

   - indicator de evaluare : procent cladiri construite din totalul prevazut 100%

   - resurse/previziuni bugetare : fonduri UE

   - monitorizare : semestrial

 

3.reorganizarea  sectiilor  spitalului  prin  relocari  dictate  de  noile  oportunitati  :

      - termen de finalizare : semestrul  II  2019

   - responsabil : Comitet Director

   - indicator de evaluare : procent sectii reorganizate 90 %

   - resurse/previziuni bugetare :proprii , Consiliul Local , MS

   - monitorizare : semestrial

 

ECHIPA  RESPONSABILA  CU  EVALUARILE :

 

-         Comitetul  Director

 

IERARHIZAREA  PRIORITATILOR  IN  EXECUTIE :

 

1.    organizarea  CPU

2.    infiintarea  unui ambulatoriu  integrat  cu  minimum  patru  cabinete  in  structura

3.    obtinerea  cerificatului  de  acreditare  a  spitalului 

4.    intocmirea  documentatiei  de  accesare a  fondurilor   europene  pentru  extinderea  spitalului si modernizarea  sectiilor  prin  dotari  cu  echipamente  medicale

5.    relocarea  arhivei  spitalului intr-un  loc  nou , mai  adecvat  scopului

6.     parteneriate cu diferite organizatii , guvernamentale  si  neguvernamentale 

7.    acreditarea  RENAR  a laboratorului  de  analize  medicale

8.    demararea  lucrarilor de  extindere  a  spitalului si  modernizarea  sectiilor

9.    infiintarea  unui  serviciu de  tratament (ingrijiri) la  domiciliu

10.   cursuri  de  pregatire  profesionala  continua

 

NEVOILE  PRIMORDIALE  ALE COMUNITATII  DESERVITE

 

-         asigurarea serviciilor medicale  specifice in  cazul  urgentelor medicale  , data  fiind  distanta  mare si timpul necesar  accesarii  serviciilor  spitalelor judetene

-         asigurarea  investigatiilor  paraclinice  ,  evitand  deplasarea  in  alte  centre

-         asigurarea  prin  linii  de  garda  a  accesibilitatii  pacientului  24 din 24 de  ore

-         rezolvarea  promta  in  cel  mai  scurt  timp  a  problemelor  de

sanatate ale  populatiei prin  interventii   la  nivelul  spitalului  sau  prin  trimiteri  la  alte  unitati  spitalicesti   

 

RECOMANDARI  SCRISE  ALE  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE :

 

-         politica  de  resurse  umane  sa  fie  agresiva  in  sensul  ca  nevoile  de  personal , in  special  medici  din  specialitatile deficitare ,  sa  poata  fi  atrasi  spre  spitalul  nostru.

-         demersuri  sustinute  pe  langa  Primaria  Vatra  Dornei  si  Consiliul  local  pentru  a  obtine  sprijinul  in  constructia  unei  aripi  la  pavilionul  central  pentru  a reloca  sectia  boli infectioase  si  alte  compartimente  ale  spitalului

-         masuri  interne care  sa  creasca  adresabilitatea  spitalului

 

ATRIBUTIILE  SEFILOR  DE  SECTIE (COMPARTIMENTE)

DIN  PLANUL  STRATEGIC

-         propuneri  de  dezvoltare  sectii

-         evaluarea  activitatilor  desfasurate  in  cadrul  sectiilor  pe  toate  palierele

-         stabilirea  obiectivelor  specifice  fiecarei  sectii

-         propuneri  privind  necesarul  de  personal

-         pregatirea  profesionala  a personalului  sectiei

-         evaluarea profesionala periodica  a  personalului cu  propuneri  de  imbunatatire

 

OBIECTIVE  PE  SECTII (COMPARTIMENTE) SPITAL :

 

SECTIA  MEDICALA :

-   completarea  schemei  de  personal

-         optimizarea  spatiilor  sectiei pentru  a  corespunde  nevoilor  curente

-         instruitea  personalului pentru  indeplinirea  criteriilor  de  acreditare

-         inlocuirea  echipamentelor  si  dispozitivelor  medicale  invechite  fizic  si  moral

-         cresterea  gradului  de  satisfactie  al  pacientilor  internati  in  sectia  med. Interna.

SECTIA   CHIRURGIE :

-         completarea  schemei  de  personal

-         initierea  de  cursuri  specifice ( urgente  chirurgicale ,  resuscitare  cardio-respiratorie , hemovigilenta , etc.)

-         dotarea  cu  echipamente de  investigatie si  terapie

-         cresterea  confortului  pacientului ( inlocuire  a  cazarmamentului , parte  de  mic  mobilier , TV in  salon ,  retea  Wireless  in  zona  de  odihna a  sectiei)

SECTIA  PEDIATRIE :

-         completarea  schemei  de  personal

-         inlocuirea  cazarmamentului  si  micului  mobilier vechi  sau  degradat

-         cursuri  de  pregatire  profesionala  continua

-         cresterea  satisfactiei  apartinatorilor  urmare  a  calitatii  ingrijirii  acordate  micutilor  pacienti

SECTIA  OBSTETRICA – GINECOLOGIE :

-         reabilitarea  fizica  si  functionala  a  parterului  cladirii  sectiei O-G

-         asigurarea  circuitelor  functionale  in  compartimentul  NN

-         amenajarea  unei  biberonerii

-         amenajarea  ambulatoriului integrat

-         anexa cladire  latura  vestica

-         amenajare  curte  interioara

SECTIA  BOLI  INFECTIOASE :

-         amenajarea  curtii  sectiei  Boli infectioase

-         pregatirea  fizica  a  cladirii  in  vederea  acreditarii  spitalului

-         completarea  cu  personal

-         cresterea  gradului  de  satisfactie  a  personalului

-         instruirea  personalului  prin  cursuri  la  diferite  niveluri

    COMPARTIMENT  TEHNIC -  ADMINISTRATIV:

-         amenajarea  curtii si  a  micului  parc  din  incinta  corpului  central  al  spitalului

-         dotarea  cu  bani  pentru  odihna  bolnavilor

-         refacerea  plaselor  de  protectie  rozatoare  si  tantari  de  la  demisolul  cladirii

-         intretinerea  corespunzatoare  a  echipamentelor , a  sistemului  de  incalzire  si  electric  al  spitalului

-         obtinerea  cu  celeritate  a  autorizatiilor  de  functionare

 

     OBIECTIVE  REFERITOARE  LA  CALITATEA INGRIJIRILOR , SISTEM  INFORMATIONAL , PROIECTE  SOCIALE :

-         asigurarea  unei  calitati  deosebite ale  ingrijirilor  de  sanatate care  sa  creasca  gradul  de  satisfactie  al  tuturor  beneficiarilor

-         diversificarea  serviciilor  prin  initierea  unui  compartiment  de  ingrijiri  la  domiciliu

-         demersuri  pentu infiintarea  unei  sectii  de  ingrijiri  palliative (  spatiu , formare  personal , etc.)

-         perfectionarea  si  extinderea  serviciului  informational  integrat

 

PARTICIPAREA  COMITETULUI  DIRECTOR  SI  COMISIILOR  INSTITUTIEI  LA  ELABORAREA , APLICAREA SI  EVALUAREA  PLANULUI  STRATEGIC :

 

Previziuni  bugetare aprobate de  catre  COMITETUL  DIRECTOR:

-         se  anexeaza la  planul  strategic

 

Plan  de  achizitii  elaborat  de  catre CONSILIUL  MEDICAL:

-         se anexeaxa  la  planul  strategic

 

ELABORAREA  DE  MATERIALE PENTRU  INFORMAREA PACIENTILOR  PRIVIND INGRIJIRILE  POSTSPITALIZARE  SI/SAU EXPLORARILE PARACLINICE :

-         copii  ale  acestor documente elaborate  de  fiecare  sectie  a  spitalului  se vor  anexa  prezentului  PLAN

 

 

 

GRAFIC GANTT

DIAGRAMA GANT