REZULTATE  FINALE EXAMEN

În urma finalizării  examenului  din data de 15.03.2019 comisia  a consemnat următoarele:

Nr. 
crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media pr. interviu

Media generala

Rezultat  examen

1

SUSCIUC LENUŢA

asistent medical principal- BMC

95  puncte

81.66 puncte

88.33 puncte

PROMOVAT

 

Întocmit,
secretar comisie