A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 0.03.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.1570 din 08.03.2019 următoarele:

 

Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

SUSCIUC  LENUŢA

asistent medical de principal - BMC

ADMIS 

Secretar comisii concurs,