ANUNŢ

          Urmând prevederile OMS nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului/ examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice , coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006- republicată ,comisia de exeminare/concurs a constatat că până la  data de 27.02.2019,dată limită de depunere dosare examen/concurs nu s-a înregistrat niciun dosar în vederea participării,drept pentru care biroul RUNOS urmează a continua procedura de ocupare temporară a fincţiilor menţionate mai sus,cu delegaţie pentru o perioadă de 6 luni.