Respectând prevederile  OMS nr.869/2015 şi ale OMS nr.1406/2006 concursul/examenul de ocupare a unui post de farmacist şef în cadrul farmaciei cu circuit închis a unităţii  se încheie deoarece până la termenul limită de depunere a dosarelor nu s-au prezentat candidaţi.

Secretar comisie