Respectându-se prevederile  OMS nr.869/2015, în data de 28.12.2018,  concursul/examenul de ocupare a unui post de medic în specialitatea radiologie şi imagistică medicală  se încheie deoarece până la termenul limită de depunere a dosarelor nu s-au prezentat candidaţi.

Secretar comisie