În urma finalizării examenului/concursului din data de 19.11.2018 comisia  a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media interviu

Media generala

Rezultat  examen

1

DONCEAN DONISA ANDREEA

asistent medical generalist-secţia chirurgie generală

40 puncte

-

40 puncte

NEPROMOVAT

Întocmit,

secretar comisie