Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 17.07.2018  ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr. 3923  din 11.07.2018 că d-nul Vidrăsan Paul Adrian este singurul candidat şi că îndeplineşte condiţiile legale în vederea susţinerii examenulului de ocuparea a unui post de medic specialist ortopedie şi traumatologie.