Compartimentele functionale se constituie pentru indeplinirea atributiilor ce revin unitatii cu privire la activitatea economico-financiara si administrativ-gospodareasca. Aceste compartimente alcatuiesc sectorul care asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii medico-sanitare. Activitatea economico-financiara si administrativ-gospodareasca se asigura prin urmatoarele servicii sau birouri:
   - Birou financiar-contabilitate;
   - Birou resurse umane, normare, organizare si salarizare;
   - Consilier Juridic;
   - Administrare, paza, P.S.I.
    Activitatea din sectorul de exploatare si interetinere cladiri, instalatii sanitare, electrice si de incalzire, bloc alimentar si curatenie se desfasoara de muncitori calificati si necalificati (instalatori sanitari, electriceni, bucatari, lenjeri). In structura organizatorica, unitatea mai functioneaza cu magazii de obiecte de inventar, mijloace fixe si materiale, depozit carburanti.
 In anul 2007, spalatoria a fost dotata prin investitii de la bugetul de stat cu o masian de spalat rufe industriala si cu un calandru si din investitii din venituri proprii cu o masina de spalat rufe cu uscator. Tot in 2007 unitatea a fost dotata prin investitii de la bugetul de stat cu doua grupuri electrogene.