Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media în urma susţinerii probei  scrise

Rezultat  examen

1

ANTONE GEORGIANA ANTUSA

consilier juriric II –birou AAT

100 puncte

PROMOVAT

2

CALIVODĂ  SIMONA MARIA

asistent medical generalist – secţia chirurgie generală

90 puncte

PROMOVAT

3

CAZAC DOINA  DANIELA

asistent medical generalist –secţia medicină internă

85 puncte

PROMOVAT

4

HRIŞCĂ  MARTA

asistent medical generalist –secţia medicină internă

85 puncte

PROMOVAT

 

Întocmit secretar comisie,