A N U N Ţ

     În urma examenului  din data de 08.09.2022 de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a economistului I din cadrul Biroului RUNOS ,a economistului I din cadrul Biroului financiar contabilitate și a referentului de specialitate II din cadrul Biroului AAT s-au consemnat următoarele rezultate

         

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare,ale Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar şi ale Ordnului nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază

în data de 08.09.2022 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării

în treapta imediat superioară pentru  posturile de economist IA și referent de specialitate I

 

Examenul constă într-un test grilă redactat, pe baza bibliografiei , de  către comisia de examinare  

Proba scrisă va avea loc în data de  08.09.2022 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu ,   

nr.12   

 
   

 

 

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

Str. Mihai Eminescu nr.12,jud.Suceava,cod 725700

Cod  fiscal 4535414 TEL0230 375528 FAX0230371318

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL11555

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Website:www.spitalvatradornei.ro

 

ANUNŢ

În urma finalizării examenului /concursului din data de 20.07.2022 comisiile de examen/concurs  au consemnat următoarele: