Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 21.09.2017 de ocupare  a postului de manager spital-persoană fizică,comisia constituită în baza deciziei nr.110 din 10.08.2017  s-a întrunit în vederea validării dosarului de înscriere, consemnând următoarele:

Nr.

crt.

Nume  şi  prenume

Rezultat selecţie dosar

1

STAN  IOAN  VALENTIN

ADMIS

                                                                                                                                Comisia de examinare

Procesul verbal il puteti vizualiza aici