În urma examenului  pentru promovarea în  treapta imediat următoare a registratorilor medicali din cadrul CPU s-au consemnat urmatoarele rezultate

Nr. Crt.

Nume şi prenume

Postul pentru care susţine examenul

Media la scris

Rezultat  examen

1

JIANU CAMELIA LILIANA

registrator medical -CPU       

83 puncte

PROMOVAT

2

LUPESCU MARIA ANGELICA

registrator medical -CPU

83 puncte

PROMOVAT

Întocmit secretar comisie,