Examenul constă în redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite, pe baza bibliografiei , de comisia de examinare  

Proba scrisă va avea loc în data de  22.08.2017 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12  

  • Bibliografia/tematica de examen:

1. Bazele informaticii

1.1. Sistemul de operare Windows

    - Autentificare ca utilizator

    - Suprafaţa de lucru Windows

    - Gestionarea ferestrelor şi comenzile meniului de control

    - Familia de butoane  Windows Explorer

    -  Lansare în execuție

     - Meniurile programelor Windows Wxplorer şi My Computer

     - Copiere, transferare, ștergere fișiere  Microsoft Office:

     - Trăsături commune aplicațiilor Office  Microsoft Word

     - Lansarea și închiderea aplicației Word,

     - Ecranu Word,

    - Bara de meniuri,

    - Bara cu butoane standard, cu butoane de formatare,

    - Crearea unui document nou,

    - Deschiderea unui document existent,

    - Salvarea și imprimarea unui document,

    - Introducerea textului,

 1.2.Modificarea textului.  Microsoft Excel

        · Crearea de tabele,

        - Crearea și utilizarea formulelor de calcul,

         - Transferul de informative între aplicațiile Excel și Word  Adobe Acrobat Reader

        · Deschiderea unui document de tip PDF,

        - Căutarea în documente de tip PDF

        -  Rețele de calculatoare

       ·  Definiție, destinație

- Precauții generale privind protecția antivirus

     2. Drepturile pacientului,

     3. Persoanele asigurate; Drepturile și obligațiile asiguraților,

     4. Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurări de sănătate:

         -Servicii medicale profilactice;

         -Servicii medicale curative;

         -Medicamente, material sanitare, dispozitive medicale și alte mijloace terapeutice;

         -Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și alte servicii speciale;

   5. Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

   6. înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;

  7. Cardul European şi Cardul naţional de asigurări de sănătate