RAPORT  FINAL

pentru examenul  de  ocupare a unui post de medic specialist ATI

 

     Comisia de examinare constituita în conformitate cu Decizia nr.47  din 25.04.2017    s-a întrunit în data de 28.04.2017  pentru examenul sus menţionat.

La examen s-a înscris un singur candidat, care a şi îndeplinit condiţiile

În urma examenului s-a întocmit procesul verbal numărul 2584 din 28.04.2017 în care s-au consemnat rezultatele finale şi astfel candidatul d-nul GHIŢĂ  RADU GHEORGHE   a cumulat urmatoarul punctaj:

  • proba scrisă – 97.2 puncte
  • proba clinică– 100 puncte
  • punctaj cumulat proba C – 22.13 puncte

Si astfel cu un punctaj  total de 219.33 puncte a fost declarat  ADMIS  în postul de medic specialist ATI

Menţionăm că nu s-au înregistrat plângeri sau contestaţii,drept pentru care sus numitul  va fi încadrat conform legislaţiei.

          

  Secretar comisie