Datorită imposibilităţii constituirii comisiei de examinare pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist boli infecţioase, scos la concurs în temeiul Ordinului nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog. biochimisti şi chimist din unităţile sanitare publice.modificată prin OMS nr.755/201 comunicăm că se SUSPENDĂ organizarea concursului stabilit pentru data de 26.10.2016 ora 11°°.

 

CONDUCEREA