1  post de  inginer tehnic în cadrul Compartimentului PSI,SSP,SU

3 posturi de asistent medical generalist în cadrul Secției medicină internă

3 posturi de asistent medical generalist în cadrul Secția de boli intecțioase

3 posturi de asistent medical generalist în cadrul Secția chirurgie generală

1 post de asistent medical generalist în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe

1 post de registrator medical în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe

1 post de îngrijitoare curățenie în cadrul Secției de boli infecțioase

1 post de spălătoreasă în cadrul Spălătoriei semiautomate al unității

 BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ:

 • pentru postul de inginer  I în cadrul compartimentului SSM,PSI,protecție civilă,situații de urgență

1.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare

-INTEGRAL

2.H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-CAPITOLUL II,III( secținea 4,7,8),IV și V

3.H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate

la locul de muncă cu modificările şi completările ulterioare;

-ANEXA: I,II și IV

4.H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

-INTEGRAL

5.H.G. nr.243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale.

-INTEGRAL

 1. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

-CAPITOLUL II( secținea 1,6 și 8)

7.OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

-CAPITOLUL I (secțiunea 4),III (secțiunea 1), IV (secținea 1),V și VII

8.Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008;

-CAPITOLUL  IV (secțiunea 2)

9.OMAI nr. 712/2005, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

-CAPITOLUL II (secțiunea 1,2 și 3), IV și V

10.OMAI nr. 262 / 2010 privind aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri;

-CAPITOLIUL II (secțiunea 1,2,3,4 și 5)

 • pentru posturile de asistenți medicali generaliști din cadrul secției de boli infecțioase

1.MANUAL INGRIJIRI SPECIALE ACORDATE  PACIENTILOR DE CATRE ASISTENTI MEDICALI – sub redactia LUCRETIEI TITIRCA

-ingrijirea pacientului cu afectiuni / deficiente ale aparatului respirator;

-ingrijirea pacientului cu afectiuni ale aparatului digestiv si ale glandelor anexe;

-ingrijirea pacientilor cu boli infecto-contagioase

2.MANUAL – URGENTE MEDICO- CHIRURGICALE – autor – LUCRETIA TITIRCA( EDITURA Medicala -1996)

-insuficienta respiratorie acuta (pg. 17-19);

-hemoptizia(pg. 29);

-colica biliara(pg. 85-86);

-hemoragiile digestive superioare(pg. 95-97);

-starile comatoase(pg. 120-122);

-urgente in pediatrie:

a.convulsiile(pg. 180-184);

b.sindromul de deshidratare acuta(pg. 185-189);

-socul anafilactic (pg.269-270);

3.MANUAL – BOLI  INFECTIOASE – pr. doctor.doc. MARIN VOICULESCU (editura DIDACTICA si PEDAGOGICA  BUCURESTI 1980)

-scarlatina (pg. 87);

-meningita cerebrospinala epidemica(meningococica)- pg. 129;

-salmoneloza ( pg. 202)

-dizinteria bacteriana (pg.225);

-hepatita virala (pg.229);

4.MANUAL – GHID DE NURSING – coordinator LUCRETIA TITIRCA

-prevenirea infectiilor intraspitalicesti

 1. Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare INTEGRAL

6.OMS nr.1761/2021,  pentru aprobarea "Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia".INTEGRAL

 1. Legea nr.46/2003 Legea drepturilor pacientului
 2. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale INTEGRAL
 • pentru posturile de asistenți medicali generaliști din cadrul secției medicină internă și chirurgie generală
 1. Urgenţe medico_ chirurgicale ,autor Lucreţia Titircă-editura Medicală
 2. Tehnici de nursing autor Lucreţia Titircă –edituira Viaţa Medicală Românească
 3. Manual de medicină internă pentru cadre medii autor Corneliu Bornundel –editura ALL
 4. Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare INTEGRAL

5.OMS nr.1761/2021,  pentru aprobarea "Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia".INTEGRAL

 1. Legea nr.46/2003 Legea drepturilor pacientului
 2. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale INTEGRAL
 • pentru postul de asistent medical generalistîn cadrul CPU:

1.Urgente medico_ chirurgicale  -autor  Lucreţia Titircă -Editura Medicală 2006

2.Tehnici de nursing  -autor  Lucreţia Titircă

3.OMS nr.1761/2021,  pentru aprobarea "Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia".INTEGRAL

 1. Legea nr.46/2003 Legea drepturilor pacientului
 2. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale INTEGRAL
 • pentru postul de registrator medical în cadrul CPU
 1. Bazele informaticii
 2. Sistemul de operare Windows
 3. a) autentificare ca utilizator

b)suprafaţa de lucru Windows

c)gestionarea ferestrelor şi comenzile meniului de control

d)familia de butoane  Windows Explorer

e)lansare în execuție

f)meniurile programelor Windows Wxplorer şi My Computer

g)copiere, transferare, ștergere fișiere  Microsoft Office:

h)trăsături commune aplicațiilor Office  Microsoft Word

i)lansarea și închiderea aplicației Word,

j)ecranul Word,

k)bara de meniuri,

l)bara cu butoane standard, cu butoane de formatare,

m)crearea unui document nou,

n)deschiderea unui document existent,

o)salvarea și imprimarea unui document,

 p)introducerea textului,

B.Modificarea textului.  Microsoft Excel

a)crearea de tabele,

b)crearea și utilizarea formulelor de calcul,

c)transferul de informative între aplicațiile Excel și Word  Adobe Acrobat Reader

d)deschiderea unui document de tip PDF,

e)căutarea în documente de tip PDF

f)rețele de calculatoare

g)definiție, destinație

g)precauții generale privind protecția antivirus

2.Legea nr.46/2003 - Drepturile pacientului,

3.Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările legale ulterioare -

Titlul VIII ,CAPITOLUL II ,Secţiunea 1 şi 2 ( Persoanele asigurate; Drepturile și obligațiile asiguraților)

Titlul VIII,CAPITOLUL III( Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate),Secţiunea 1,2,3,4şi 6(servicii medicale profilactice;servicii medicale curative;medicamente, material sanitare, dispozitive medicale și alte mijloace terapeutice;servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și alte servicii speciale;servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate)

Titlul IX - Cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate

4.Ordinul nr.1782/2006 Înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi cu modificările şi completările legale ulterioare -Anexele 5,6 şi 7

 • pentru postul de îngrijitoare de curățenie

1.Programul național de pregătire a infirmierelor  -as. Pr.licențiat  Cozmaciuc Lenuța

 • MODULUL III Tehnici de îngrijire
 1. Îngrijiri speciale ale pacienților
 • MODULUL V Comunicarea interactivă și lucul în echipa multidisciplinară

            Cap.I Pincipiile comunicării

            Cap.IX Îngrijirea bolnavului în fază terminală

2.OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 • ANEXA 4   Precauţiunile Standard -  Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

3.OMS nr.1761/2021,  pentru aprobarea "Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia

ANEXA 1  Norme Tehnice  privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private

            CAPITOLUL I -  Definiţii

          CAPITOLUL II - Curăţarea

            CAPITOLUL III - Dezinfecţia

 • ANEXA 3  PROCEDURILE RECOMANDATE pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc
 1. Legea nr.46/2003 Legea drepturilor pacientului -INTEGRAL

5.Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

 • ANEXA 1   NORME TEHNICE privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

                    CAPITOLELE   de la I la VIII

 • ANEXA 3   CONDIŢII  de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţi medicale
 • Pentru postul de spălătoreasă în cadrul spălătoriei semiautomate:

1.OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare– ANEXA 4

2.OMS nr.1761/2021,  pentru aprobarea "Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia

–ANEXA 1 (CAP I,II , III) , ANEXA 3

      Pentru înscriere la examen candidații depun cererea în acest sens la biroul RUNOS până la data de 09.05.2022 ora 16ºº

Calendarul desfăşurării examenului:

Data limită pentru depunerea cererilor de înscriere

09.05.2022 ora 16ºº

Data verificării cererilor depuse

10.05.2022 ora 10ºº

Data afişării rezultatelor cererilor depuse

10.05.2022 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

12.05.2022 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise       

12.05.2022 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

13.05.2022 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

13.05.2022 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 2 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise